جدول قیمت

Free

$0

PERMONTH

 • Disk Space 10 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free (?)
 • 1 Free Email Accounts (?)
 • 1 FTP Accounts
 • Half Privacy
Basic

$15

PERMONTH

 • Disk Space 30 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free
 • 3 Free Email Accounts
 • 3 FTP Accounts
 • Full Privacy
Premium

$70

PERMONTH

 • Disk Space Unlimited
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited FTP Accounts
 • Full Privacy
Free

$0

PERMONTH

<ul class="pricing-list"> <li><i class="icon-ok"></i> Disk Space <strong>10 GB</strong> </li> <li><i class="icon-ok"></i> Bandwidth <strong>Unlimited </strong> </li> <li><i class="icon-remove"></i> Setup Free <a class="boxtip" rel="tooltip" data-original-title="TEXT_TOOLTIP" href="#" >(?) </a></li> <li><i class="icon-ok"></i><strong>1 </strong> Free Email Accounts <a class="boxtip" rel="tooltip" data-original-title="TEXT_TOOLTIP" href="#" >(?) </a></li> <li><i class="icon-ok"></i><strong>1 </strong> FTP Accounts</li> <li><i class="icon-ok"></i> Half Privacy</li> </ul> &#91/plan]
Basic

$15

PERMONTH

<ul class="pricing-list"> <li><i class="icon-ok"></i> Disk Space <strong>15 GB</strong> </li> <li><i class="icon-ok"></i> Bandwidth <strong>Unlimited </strong> </li> <li><i class="icon-ok"></i> Setup Free </li> <li><i class="icon-ok"></i><strong>3 </strong> Free Email Accounts </li> <li><i class="icon-ok"></i><strong>3 </strong> FTP Accounts</li> <li><i class="icon-ok"></i> Full Privacy</li> </ul> &#91/plan] <ul class="pricing-list"> <li><i class="icon-ok"></i> Disk Space <strong>30 GB</strong> </li> <li><i class="icon-ok"></i> Bandwidth <strong>Unlimited </strong> </li> <li><i class="icon-ok"></i> Setup Free </li> <li><i class="icon-ok"></i><strong>5 </strong> Free Email Accounts </li> <li><i class="icon-ok"></i><strong>5 </strong> FTP Accounts</li> <li><i class="icon-ok"></i> Full Privacy</li> </ul> &#91/plan]
Premium

$70

PERMONTH

<ul class="pricing-list"> <li><i class="icon-ok"></i> Disk Space <strong> Unlimited GB</strong> </li> <li><i class="icon-ok"></i> Bandwidth <strong>Unlimited </strong> </li> <li><i class="icon-ok"></i> Setup Free </li> <li><i class="icon-ok"></i><strong> Unlimited </strong> Free Email Accounts </li> <li><i class="icon-ok"></i><strong> Unlimited </strong> FTP Accounts</li> <li><i class="icon-ok"></i> Full Privacy</li> </ul> &#91/plan]
Free

$0

PERMONTH

 • Disk Space 10 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free (?)
 • 1 Free Email Accounts (?)
 • 1 FTP Accounts
 • Half Privacy
Basic

$15

PERMONTH

 • Disk Space 30 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free
 • 3 Free Email Accounts
 • 3 FTP Accounts
 • Full Privacy
Premium

$70

PERMONTH

 • Disk Space Unlimited
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited FTP Accounts
 • Full Privacy
PRICING_TITLE

$0

PERMONTH

TEXT_OF_PLAN
PRICING_TITLE

$15

PERMONTH

TEXT_OF_PLAN
PRICING_TITLE

$30

PERMONTH

TEXT_OF_PLAN
Free

$0

PERMONTH

 • Disk Space 10 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free (?)
 • 1 Free Email Accounts (?)
 • 1 FTP Accounts
 • Half Privacy
Basic

$15

PERMONTH

 • Disk Space 30 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free
 • 3 Free Email Accounts
 • 3 FTP Accounts
 • Full Privacy
Premium

$70

PERMONTH

 • Disk Space Unlimited
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited FTP Accounts
 • Full Privacy
PRICING_TITLE

$0

PERMONTH

TEXT_OF_PLAN
...
Free

$0

PERMONTH

 • Disk Space 10 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free (?)
 • 1 Free Email Accounts (?)
 • 1 FTP Accounts
 • Half Privacy
Basic

$15

PERMONTH

 • Disk Space 30 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free
 • 3 Free Email Accounts
 • 3 FTP Accounts
 • Full Privacy
Premium

$70

PERMONTH

 • Disk Space Unlimited
 • Bandwidth Unlimited
 • Setup Free
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited FTP Accounts
 • Full Privacy
PRICING_TITLE

$0

PERMONTH

TEXT_OF_PLAN
...
 • ایران ، تهران ، ستارخان ، نرسیده به بازار سنتی
 • 1 -234 -456 -7890
 • 1 -234 -456 -7890
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارهای اخیر

فرم تماس با ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top